Абонатите от два варненски района са без вода за няколко часа днес, съобщават от ВиК Варна.

Нарушено е водоподаването в квартал "Аспарухово" по улиците "Бабини Видини кули", "Мара Гидик" и "Деде агач". Очаква се то да бъде възстановено до около 14 часа. 

Без вода са и абонати от "Вадиславово" - по бул. "Света Елена", около "Алати", както и част от местност Планова и Бл.1 в кв." Възраждане" - от 11 часа до около 19 часа. 

Поради авария е нарушено водоподаването и в с.Старо оряхово и с.Детелина от 09.00 ч. до 17.00 часа, съобщават още от ВиК-Варна

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.