Млада, 21-годишна жена от гр. Игнатиево се призна за виновна по повдигнато й обвинение и постигна споразумение с прокуратурата.

Съгласно параметрите на одобреното от Варненския районен съд споразумение, на подсъдимата бе наложено наказание „пробация“. Тя призна вината си в извършена на 30 юли т.г. във Варна кражба на дамско портмоне с лични документи, дебитни, клиентски карти, пластики от сим-карти и парична сума от над 300 лева.

21-годишната подсъдима за срок от 14 месеца подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и на задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. По силата на постигнатото споразумение, в тежест на подсъдимата са и направените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.