Деянието е наказуемо по чл.‭ ‬167,‭ ‬ал.‭ ‬2‭ ‬от Наказателния кодекс.‭ ‬Конкретният случай е от кампанията за провеждане на‭ ‬местните‭ ‬избори през м.‭ ‬октомври миналата година.‭ ‬Тогава,‭ ‬при условията на продължавано престъпление,‭ ‬подсъдимият предложил на‭ ‬едно лице и дал на друго лице имотна облага‭ –‬ сумата от‭ ‬40‭ ‬лева,‭ ‬с цел да ги склони да упражнят избирателните си правана насрочените за‭ ‬29.10.2023‭ ‬г.‭ ‬избори за общински съветници и кметове в полза на определена‭ ‬коалиция и в полза на определен кандидат с преференциален номер,‭ ‬регистрирани за съответните избори с решения на ЦИК и ОИК.

Подсъдимият е‭ ‬неосъждан.‭ ‬По силата на постигнато между страните и одобрено от съда споразумение,‭ ‬с признание на вината,‭ ‬36-годишният подсъдим следва да търпи наказание от‭ ‬3‭ ‬месеца лишаване от свобода,‭ ‬чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от‭ ‬3‭ ‬години.‭ ‬В негова тежест се възлагат и направените разноски по делото.‭

Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.