Районен съд - Варна наложи административно наказание „глоба“ за управление на автомобил без регистрация.
Случаят е от 19 август миналата година.

На тази дата, при проверка в село Гроздьово, 34-годишен водач на лек автомобил марка „Фолксваген“ бил спрян за проверка от патрул, който установява, че шофирания от него автомобил е без поставени регистрационни табели.

Оказало се, че колата е със служебно прекратена регистрация от близо месец преди това. Управлението на нерегистриран по надлежния ред автомобил е наказуемо по чл. 345, ал.2 от НК.

Варненският районен съд призна за виновен 34-годишния подсъдим. Той е неосъждан досега. По внесено от прокуратурата постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност, съдът му наложи административно наказание – глоба в размер на 1000 лева. Съдебното решение подлежи на обжалване в 15-дневен срок.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.