Графикът за косене на тревните площи в район „Аспарухово“ до края на месец май 2022 г. е следният:

12 - 15 май – кв. „Галата“ - зелени площи около читалището, около медицинския пункт, детски площадки, парка до бившето кметство, център, обръщач на автобус №17 и площите около спортния комплекс на ул. „Боровец“ – първо косене;

16 - 22 май – кв. „Аспарухово“ - паркова зона на ул. „Мара Тасева“, ул. „Мара Тасева“, бул. „Първи май“, бул. „Народни будители“ – второ косене;

23 - 31 май – жк „Дружба“ – второ косене, път кв. „Аспарухово“ – кв. „Галата“, Южен пътен възел, Северен пътен възел – първо косене.

Графикът подлежи на промени.

„До момента в района са окосени 220 дка тревни площи от 472 дка по график", съобщи в социалните мрежи районният кмет Ивайло Маринов. Той допълни, че основните булеварди в района са с приоритет, защото са окосени веднъж, предстои повторното им косене. В момента коситба се извършва в кв. „Галата“.

Районният кмет поясни, че днес сутринта бе извършена повторна дезакаризация на тревните площи (обработка срещу кърлежи) в Аспаруховия парк. Обработени са алеите в парка и кучешката площадка до плажа.

Карантинният период е 12 часа. Следващата седмица, при подходящи метеорологични условия, ще бъдат обработени площите около читалището и детските площадки в кв. „Галата“ и детските площадки в кв. „Аспарухово“.

Предвидено е в последните дни на месеца да бъде окосена голямата поляна до спортните игрища и на 1-2 юни там също да бъде извършена повторна дезакаризация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.