Варненският окръжен съд призна за виновен 46-годишния Райко К., за това че дал подкуп на двама полицейски служители, за да не му съставят акт да административно нарушение, като шофирал след употреба на алкохол и без свидетелство за управление на автомобил.

Присъдата беше произнесена в деня на разпоредителното заседание, след като защитата на подсъдимия поиска съкратено съдебно следствие. В този случай той признава вината си и всички факти и обстоятелства изложени в обвинителния акт, а размерът на постановената присъда „лишаване от свобода“ законът изисква да се намали с 1/3.

Ще припомним, че на 31.07.2020 г. Райко К. бил спрян за проверка от полицейски патрул в Девня. За да не извършат действия по служба – да довършат проверката на управлявания от него автомобил, той дал подкуп от 200 лева.

Мъжът оставил две банкноти всяка с номинал от 100 лева върху седалката на полицейския автомобил под крака на единия полицай. Полицейският служител веднага излязъл от автомобила и го заключил. Райко К. бил тестват за алкохол, като пробата отчела 2,65 промила алкохол в кръвта.

В хода на проверката се установило, че 46-годишният мъж не притежава свидетелство за управление на МПС и няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

Райко К. е роден в Девня, неграмотен, неженен, осъждан. Пред съда защитата му изтъкна, че той се грижи сам за три деца и е трудово ангажиран, поради което пледира за минимален размер на наказанието.

Прокуратурата от своя страна изтъкна, че критичното отношение към извършеното, самопризнанията и съдействието на разследването са смекчаващи отговорността обстоятелства. От друга страна, обаче са налице лоши характеристични данни за Райко К., предишна съдимост, невлияеща на квалификацията на деянията и негативна справка на нарушител-водач. Държавното обвинение пледира за наказание под средния размер предвиден в НК за подкуп, което е по-тежко от двете престъпления.

За предложения подкуп, Окръжен съд – Варна наложи на Райко К. наказание 2 години „лишаване от свобода“ и глоба в размер на 200 лева, а за шофирането след употреба на алкохол 1 година и 4 месеца и глоба - 200 лева.

Заради изискването на закона, наказанията бяха намалени с 1/3, съответно 1 година и 4 месеца за подкупа и 1 година за второто престъпление. 46-годишният мъж ще търпи най- тежкото от така определените наказания, а именно 1 г. и 4 месеца затвор при първоначален общ режим и глоба в размер на 200 лева.
Райко К. следва да плати и направени в хода на делото разноски в размер на 302,99 лева в полза на Държавата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.