Радио Варна ще предава на живо футболната среща между отборите на "Черно море" и "Лудогорец", съобщи БНР. Мачът ще се излъчи пряко в ефира от 20,30 часа до 22,30 часа. Моряците вече си подсигуриха медал от първенството и от оставащите три кръга ще се разбере дали ще е сребърен или бронзов.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.