И днес край Варна продължава двудневният национален събор на авиомоделистите „Fun Fly Варна 2020“.

Радио управляеми самолети, хеликоптери, кордови модели и днес ще разнообразяват небето над с. Доброглед, припомня Moreto.net

Моделите се задвижват от двигатели с вътрешно горене (ДВГ) - бензинови и метанолови, също така и електродвигатели.

Съборът, който започна вчера, ще продължи и днес до 15 часа в землището на село Доброглед, до Екоселището, предаде "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.