Президентът Румен Радев направи видеообръщение към ООН, отбелязва Нова телевизия. В него държавният глава подчерта, че България е загрижена за трайните заплахи за сигурността в световен мащаб.

Пред обединените нации Радев изрази загриженост и за влошаващата се обстановка в Афганистан. Във видеобръщението си президентът допълва, че България е положила всички усилия за наличието на достатъчно ваксини.

"Най-важните задачи пред нас са: Да предотвратим разпространението на коронавируса;
да се фокусираме върху глобалното икономическо възстановяване и да намалим растящите икономически неравенства; да ускорим напредъка в борбата с климатичните промени и устойчивото развитие; да се борим с тероризма и трансграничната престъпност, както и да засилим киберсигурността", изтъкна българският президент.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.