Фестивалът RADAR се завръща за седми път, този път от 23 до 25 октомври. В негово вдъхновение и обстоятелства се превръща социалната изолация, в която не само целият свят, но и изкуството постави под въпрос своите физически и духовни граници. Голяма част от творбите са създадени и репетирани именно в това време.

Организаторите намират за най-логично да съберат основно български артисти, и то такива, които през годините вече са участвали. С това искат да покажат важността на близостта и подкрепата, от която всички ние се нуждаем именно сега. Така RADAR ще има своето „семейно“ издание – без августовските тълпи, без пристигащи от другия край на света артисти и мащабни проекти, а нещо различно – фина селекция на това, което авангардните артисти в България създадоха през последните месеци. Продукт на несигурността, страха, объркването, но и на любовта и надеждата.

Фестивалът RADAR e пресечна точка на разнолики артисти, чиито срещи позволяват музиката да общува с други сфери на изкуството. Оригинален и автентичен, това е форум без аналог в българското културно поле. Ето какво сподели в предаването Улица "Събота" Светлозара Христова, изпълнителен директор на фестивала - за различността на днешното време и за новата среда на културата и хората:

Във всяка от трите фестивални вечери ще бъдат представени по три проекта, а дом на събитията от основната програма отново ще бъде Градската художествена галерия "Борис Георгиев" във Варна. В Социалната чайна пък ще се проведат събитията от съпътстващата програма.

Билети могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на ЕPAYGO, както и по време на фестивала непосредствено преди началото на всяко събитие. Екипът на RADAR ще дари 20% от стойността на всеки закупен билет за съпътстващата програма на Карин Дом за закупуване на оборудване за новата сграда на институцията. Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Култура” на Дирекция "Култура и духовно развитие", община Варна, Министерство на културата и индивидуални дарения. А всеки, който има желание, може да подкрепи съществуването на форума, като стане покровител на фестивала в дарителската платформа Патреон, съобщава Радио Варна .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.