Тристранното споразумение за Нагорни Карабах между Русия, Армения и Азербайджан се прилага последователно. Това заяви руският президент Владимир Путин на среща в Кремъл с азербайджанския си колега Илхам Алиев и с арменския премиер Никол Пашинян.

Това е първата лична среща между Алиев и Пашинян след прекратяването на боевете в Нагорни Карабах на 9 ноември. Двамата лидери пристигнаха в Москва по покана на Владимир Путин. В началото на срещата те се здрависаха и прегърнаха с руския президент. Помежду си обаче се поздравиха хладно, без да се ръкуват.

Президентът Путин изтъкна ролята на руските миротворци, разположени по линията на съприкосновение между враждуващите страни и по протежението на Лачинския коридор, който свързва Армения с Нагорни Карабах:

“В зоната на отговорност на руските миротворци действат 23 наблюдателни поста и още 4 допълнителни поста отговарят за безопасността на движението по коридора. В момента обстановката в района е спокойна“.

Президентът Путин предложи на колегите си заедно да набележат следващите стъпки към нормализирането на живота в Нагорни Карабах:

“Имам предвид въпроси, свързани с дейността на руския миротворчески контингент, уточняване на демаркационните линии, решаване на хуманитарните проблеми, охрана на обектите на културното наследство. Особено внимание заслужава възстановяването на икономическите, търговските и транспортните връзки в региона“.

Владимир Путин предложи за решаването на тези въпроси да бъде създадена тристранна работна група под председателството на вицепремиерите на Русия, Армения и Азербайджан, съобщава БНР.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.