Снимка: sportal.bg

Стадионът на Спартак (Варна) вече има осветление. Късно снощи прожекторите на съоръжението осветиха терена, където отборът вече ще може да приема късни мачове от efbet Лига.

До момента "соколите" изиграха три двубоя у дома, като и трите бяха с по-ранен начален час, за да могат да се изиграят в светлата част на деня.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.