Навършват се 171 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод Националният литературен музей и къща музей „Иван Вазов“ в столицата ще отбележат годишнината от 11 часа пред паметника на Иван Вазов при храма „Света София“.

В родния град на Вазов - Сопот, проявите започват с детско утро под мотото „Аз съм българче“. След това в къщата-музей „Иван Вазов“ ще се състои церемония по награждаването на лауреатите от VII национален конкурс „Вазовата България“.

Вечерта в църквата „Св. св. Петър и Павел“ ще има тържествена литургия, а по-късно на пл. „Иван Вазов“ ще започне тържественият митинг, на който ще бъде връчена Националната литературна награда „Иван Вазов“ на тазгодишния лауреат - Боян Ангелов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.