Кметът на Варна Благомир Коцев даде старт на‭ ‬61-вата щафетна обиколка на Радио Варна.‭ ‬Събитието се организира ежегодно по повод националния празник‭ ‬-‭ ‬3‭ ‬март.‭

Много се радвам,‭ ‬че съм тук,‭ ‬за да отбележа по този начин националния празник.‭ ‬Нека така спазваме традициите за години напред,‭ ‬каза Благомир Коцев и поздрави организаторите,‭ ‬участниците и гостите на събитието.‭

Кметът,‭ ‬заедно със заместник-кметовете Павел Попов и Илия Коев,‭ ‬участваха в награждаването на призьорите в различните групи в лекоатлетическата щафета.‭

Състезанията се провеждат в четири дисциплини‭ – ‬бягане,‭ ‬колоездене,‭ ‬плуване и спортно катерене.‭ ‬Участваха над‭ ‬600‭ ‬души от различни възрастови групи,‭ ‬включително ветерани и хора с увреждания.‭

Лекоатлетическата щафета на Радио Варна е най-мащабно спортно събитие за аматьори в града.‭ ‬То се организира от‭ ‬1962‭ ‬г.‭ ‬и оттогава само веднъж не се е състояло.‭ ‬Щафетата се провежда със съдействието на Община Варна.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.