Икономиката на еврозоната може да нарасне по-слабо от досега очакваното през тази година с оглед на продължаващото негативно влияние на коронавирусната криза, но растежът догодина може да се окаже по-добър с оглед напредване на процеса на ваксинация срещу Covid-19.

Това показва резултатите от публикувано в петък на сайта на Европейската централна банка последно тримесечно проучване сред водещи външни експерти (SPF - Survey of Professional Forecasters).

Новата вълна на коронавирусни инфекции и свързаните с нея локдауни и ограничения накара анкетираните от ЕЦБ анализатори да намалят осреднената си прогноза за икономическия растеж на еврозоната през настоящата година до 4,4% от 5,3% предходна прогноза от миналия октомври, съобщава БНР.

В същото време очакванията за икономическия спад през 2020 г. бяха ревизирани слабо във възходяща посока до понижение на БВП на еврозоната със 7,2% вместо със 7,8%.

С оглед обаче на доставките на ваксини и на предстоящата по-мащабна имунизация срещу Covid-19, анализаторите, до които се допитва ЕЦБ, очакват, че БВП на еврозоната ще нарасне през 2022 г. с 3,7% вместо с досега прогнозираните 2,6 на сто. Това предполага, че реалният БВП ще успее да надвиши нивото си от предпандемичната 2019 г. по някое време през 2022 г., след което икономическият растеж да се забави до 1,9% през 2023 г.

В същото време анкетираните от централната банка анализатори и икономисти продължават да очакват нарастване на нивото безработицата през тази година, преди да започне да се понижава през 2022г., но те ревизираха надолу техните очаквания за безработицата през целия прогнозен хоризонт.

За настоящата година се очаква повишение на нивото на безработица до 8,9%, след което да се понижи до 8,3% през 2022г. и до 7,8% през 2023г.

Инфлацията в еврозоната пък се очаква да достигне 0,9% през тази година, преди да се ускори до 1,3% догодина и до 1,5% през 2023 г.

Тези проучвания са неразделна част от обсъжданията на политиката на ЕЦБ. На заседанието си в четвъртък ЕЦБ запази без промяна досегашната стимулиращ парична и лихвена политика, но посочи, че има готовност да използва отново всички налични финансови инструменти, ако това се наложи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.