Протестиращи жители на няколко населени места блокираха пътищата Варна - Добрич и Варна - Кранево, заради наложения воден режим. Една от причините е също така, че вече 4 години живеещите в района на местността "Панорама" са със спряно водоподаване,

Припомняме че, селата Доброглед, Зорница и Любен Каравелово ще са на воден режим до средата на септември. Ограничение на потреблението влиза в сила от утре, 10 август.

Сред причините са драстично намалелите запаси във водоемите, от които се снабдяват селата, след сухата зима, увеличеното потребление, както и остарялата водопроводна мрежа, по която загубите на воден ресурс са почти наполовина, обясни инж.Димитър Денев от ВиК - Варна, отговарящ за район Аксаково, съобщава БНР. Засегнати ще са най-малко 2300 човека.

За Любен Каравелово, което е най-голямото от трите села и е с над 1700 жители, през последните две години е бил подменен изцяло довеждащият водопровод от каптажите до водоема на селото, който е с дължина 2 км.

Пътят между Златни пясъци и Кранево, в района на местност "Панорама", също бе затворен от протестиращи. Образуваха са огромни задръствания, съобщи “Moreto.net”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.