Снимка: Facebook

Днес работници и синдикални служители затвориха пътя към Пристанищния терминал Варна-Запад край Девня с протестен митинг.

Причината за недоволството им е изключително лошото състояние на отсечката.

"Като кмет заявих отговорно пред тях, че ремонтът на пътя не е по силите на Общината. При положение, че по него ежедневно се транспортират всякакви товари и той е основна връзка с Европа и света, неведнъж съм настоявал да стане държавна собственост. Но за съжаление държавата отказва да го придобие", отбелязва в профила си в социалните мрежи кметът Свилен Шитов.

"В търсене на решение, на 17 август поканих в Девня петима ресорни министри – на финансите, на икономиката, на транспорта, на регионалното развитие и на околната среда, и всички депутати от Варненска област, заедно с областния управител, за да ги запозная с проблема. Отзоваха се само зам.-министърът на транспорта, бизнесът, синдикатите и ръководството на пристанището. Отговорните ведомства не поеха никакъв ангажимент. А проблемът не е от днес или от вчера и назад в годините аз лично съм правил всичко възможно, за да намерим решение", допълва кметът на Девня.

"Кандидатствали сме за еврофинансиране още през 2017 година, но не бяхме одобрени. След това започнахме да търсим помощ от държавата. Все пак, през 2020 година се отделиха 5 милиона лева с постановление на Министерския съвет – за ремонт на 5 километра от пътя. Но с тях ще се реконструира участъкът от кръговото кръстовище в посока към Захарен завод. В момента процедурата за избор на изпълнител се обжалва, но вероятно още този месец може да започне работата. За другата отсечка обаче, ще продължа да настоявам за среща със служебния премиер и за спешна помощ от държавата. Към момента състоянието на пътя е толкова окаяно, че се застрашава и сигурността на десетки служители, пътуващи към работните си места. Затова, ако няма никаква реакция и този път, следващата мярка, която ни остава да предприемем, е да затворим пътя и да спрем достъпа до пристанището", категоричен е Шитов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.