Протестът, в който варненци ще настояват за спешен и цялостен ремонт на Аспаруховия мост, ще е мирен и граждански, а всеки опит да се политизира ще бъде отблъснат. Това е заявиха организаторите по повод предстоящия протест, който е насрочен утре от 18:30 часа.
Сборният пункт е под знамената в края на моста, а по време на протеста мостът няма да бъде блокиран, уточниха още те.
Основното искане е, да бъдат осигурени спешно средства за цялостен ремонт на Аспарухов мост от правителството. Аспарухов мост не е второстепенен път! Той е основна пътна артерия, част от магистрала Черно море и Европейски път Е87 и е абсолютно недопустимо да няма средства за него, се казва още в съобщението на протестиращите, цитирано от "Радио Варна".

Снимка Румен Сарандев, Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.