Живеещите в селището Долна Трака край Варна излязоха на протест за пътя за "Златни пясъци" заради проточил се ВиК проект, съобщи БНТ. Въпреки че тръбите са положени, улиците в района остават разкопани.

"Улиците тук са малки, но са единствената ни възможност да излизаме на главни пътища. До ескалация на напрежението доведе фактът, че всички улици се разкопаха едновременно и за продължителни периоди от време не бяха завършени. В момента не е възможно нормално придвижване по тези улици, всичко е в прахоляк, а когато завали дъжд - е кал", каза Биляна Михайлова - местна жителка.

По улиците, засипани с чакъл, се образуват дупки и локви заради преминаването на автомобили.

"Разбираме, че това е добре за нашия квартал, но искаме да бъде завършено, както и да имаме информация кога коя улица ще бъде разкопана, за да можем да потърсим алтернативен маршрут. Искаме когато общината дава разрешение на ВиК дружеството да затваря и разкопава улици, да съобрази дали действително има обходен маршрут", призова Михайлова.

Вчера жители на района са били на среща в общината, където исканията им са чути и им е обещано до 15 юни част от улиците да бъдат възстановени.

***
Управителят на ВиК‭ ‬– Варна‭ ‬пое личен ангажимент към живеещите в СО „Траката“

Управителят на‭ ‬„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД инж. Веселин Русев пое личен ангажимент към протестиращите жители на СО „Траката“ да следи отблизо напредъка на фирмите – изпълнители по дейностите от проект BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, които се извършват на територията на селищното образувание. Той се ангажира да бъде подобрена организацията на работа, а улиците, по които вече има поставена канализация, да бъдат почистени и възстановени във вид, в който ще могат да се ползват за нормално придвижване на хора и автомобили.

Инж.‭ ‬Русев съобщи, че на сайта на дружеството https://vikvarna.com/ вече са качени (https://vikvarna.com/bg/projects/shemi.html) и ще бъдат актуализирани своевременно актуалните графици за работата по обектите, заложени в проекта с европейско финансиране.

Управителят на ВиК‭ ‬– Варна се ангажира да отговаря лично на постъпващите жалби, да проверява на място подадените сигнали и да инспектира качеството на текущите дейности, извършвани от фирмите - изпълнители.

Като първи приоритет ще бъде завършването на‭ 8-ма улица, където предстои поставянето и на водопровод, след което тя ще бъде възстановена и асфалтирана с помощта и на община Варна. 15 юни да е срокът за приключване по нея, както и по улиците с номера 3, 5 и 6, обещаха изпълнителите на нарочна среща с кмета на Варна Благомир Коцев, представители на живеещите в „Траката“ и на ВиК – Варна.

***

Публикуваха графиците на ВиК ремонта във Варна

Графиците на ВиК ремонта вече са публикувани на сайта на дружеството, както и на сайта на Община Варна. Информация ще се публикува регулярно, за да може гражданите да бъдат информирани за датите за довършване на започнатите участъци в района на „Траката“ и „Евксиноград“. Това заяви заместник-кметът по инфраструктурата Пламен Китипов пред националните телевизии по време на протеста, който бе организиран днес от жители на „Траката“. Причината е състоянието на улиците по време на ремонтните дейности.

Проектът за изграждане на водопреносната инфраструктура е на ВиК - Варна. Провеждаме интензивни срещи с техни представители. Вчера на поредната среща присъстваха и протестиращите. Имаме уверението от фирмите-изпълнители, че ремонтните дейности по ул. „8-ма“, която е ключова в района, ще приключат до 15 юни, обясни още зам.-кметът Китипов. По данни на ВиК там предстои поставянето на водопровод, след което тя ще бъде възстановена и асфалтирана с помощта и на Община Варна. 15 юни е срокът за приключване и на улиците с номера 3, 5 и 6.

Китипов каза още, че това е проект, който трябва да доведе до удовлетворение на гражданите заради изграждането на нова инфраструктура и благоустрояване на територията. Въпросът е да се спазват сроковете и да се прави качествено всеки елемент от строителството, каза още Китипов.

Припомняме, че на срещата вчера в Община Варна бе договорено на видно място на всеки участък да се поставят информационни табели с крайни дати, телефонни номера за връзка, както и да се посочват обходни маршрути.

Участниците в срещата се разбраха още да не се разкопават нови улици, без да са завършени започнатите. Фирмите-изпълнители от своя страна обещаха, че се стараят, въпреки затрудненията, които имат на терен, да затварят малки участъци и да осигурят на гражданите достъп до имотите им по време на ремонтните работи.

Линк към графиците:

https://varna.bg/bg/2455

https://vikvarna.com/bg/projects/shemi.html

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.