Опелото на загиналия на 2 януари в Стара планина Тодор Желязков, известен като DJ Emotion е насрочено за днес - 10 януари, от 15.00 ч. в Катедралния храм "Успение Богородично" във Варна.
Погребението ще бъде от 16.30 ч. в старите гробища във Варна.

"Да изпратим Тошко до последния му връх в планината. Благодарим на всички за подкрепата", пишат неговите близки във "Фейсбук".

Припомням, че Желязков загина при фатален инцидент на 2 януари в района на старопланинския връх Жълтец, западно от връх Ботев в района на един от най-опасните участъци от планината зимно време, познат като Джендема.

Желязков се свлече по заледен скалист склон на около 300 метра при преход в посока хижа Добрила по т.нар. алпийско било на планината.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.