Снимка от централна улица във Вълчи дол направена от Калин Енчев, предизвика доста полемики в социалните мрежи. Капакът на шахта е пропаднал и е отворил доста голяма дупка.

Някой ще каже - голяма работа, на много места се получават такива неуредици. Но не е така. Съвестни граждани са поставили автомобилна гума, с която алармират присъстващите, че има сериозен проблем на пътя. От разгорещените дебати във Фейсбук става ясно, че ул. “Родопи”, на която се намира шахтата, наскоро е била асфалтирана. Явно майсторите не са си свършили работата както трябва.

Хората негодуват и защото никой от общинското ръководство до този момент не е взел под внимание лошия ремонт на пътната инфраструктура в града.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.