От днес влизат в сила промени в разписанието на автобусна линия 109, съобщават от "Градски транспорт".

Автобусът ще обслужва до спирка "Панорама" в курортния комплекс "Златни пясъци" през спирките "Генерал Заимов" и "Журналист" - двупосочно. Разписанието ще важи само в делнични дни.

Първият курс от ЖП гара посока "Златни пясъци" ще бъде в 6.35 часа, а последният - в 21.35 часа.

Първият автобус от спирка "Панорама" за ЖП гара тръгва в 7.25 часа. Последният ще е в 22.30 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.