За отлично изпълнение на служебните задължения и проявен висок професионализъм като наблюдаващ прокурор по конкретно досъдебно производство прокурор Диана Недкова-Кипрова от Окръжната прокуратура във Варна е наградена с отличие „Служебна благодарност“ със заповед на главния прокурор.

Предложението да бъде отличена прокурор Кипрова е направено от административния ръководител на Апелативната прокуратура във Варна Владимир Чавдаров, който днес й връчи грамотата пред целия колектив.

Конкретният повод за наградата е досъдебното производство за изплувалите 150 пакета с близо 170 кг кокаин край Шабла на 9 април 2019 г. На 11 април 2019 г. пакети с 25,460 кг кокаин изплуваха и на плажа на Слънчев ден край Варна. Пет дни по-късно други 16 пакета с близо 18 кг кокаин бяха намерени в морето край залива „Болата“ и курорта Русалка. Контрабандата на високорисковия наркотик в особено големи размери е представлявала особено тежък случай.

Пакети с кокаин, опаковани по същия начин като намерените по българското Северно Черноморие, бяха открити тогава и край румънските брегове.

Досъдебните производства по трите случая на трафик на кокаин под надзора на окръжните прокуратури във Варна и Добрич са били обединени и по тях е регистриран казус в Евроджъст. Наказателното производство е било изпратено на компетентните румънски власти по повод международно разследване на трафика на наркотични вещества от идентичен вид и със сходна опаковка като част от една и съща пратка.

Благодарение на съвместните усилия на компетентните органи на Румъния, Сърбия, България, Испания и Украйна, координирани от националните бюра на Евроджъст, е била разкрита организирана престъпна група, която действала на територията на Испания, Бразилия, Сърбия, България и САЩ за трафик на 3 тона кокаин от Бразилия към Румъния.

души от различни националности, отговорни за трафика на кокаин, вече са предадени на съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.