Окръжната прокуратура в Добрич внесе обвинителен акт срещу дядото на починалия в края на 2019 г. 9-годишен Стефан Живков. 61-годишният Живко Иванов е с две обвинения – причиняване на смърт и средна телесна повреда по непредпазливост, съобщава Радио Варна.

Прокуратурата е събрала неоспорими доказателства, че причината за смъртта на едното от шестте деца и лошото състояние на една от сестрите му, наложило болнино лечение, е натравяне с газ фосфин, съдържащ се в препарат за борба с дребни гризачи, открит в дома на пострадалите.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.