Окръжна прокуратура - Варна ръководи досъдебно производство по чл. 116, ал. 1, т. 6 от НК във връзка с умишлено убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.

На 10 август 2021 година, на паркинг в к.к. Златни пясъци, е намерено тялото на мъж. Според събраните данни той e турист. От извършения на място оглед под ръководството на дежурен прокурор от Окръжна прокуратура-Варна, става ясно, че мъжът е убит. Установена е неговата самоличност – 31-годишен немски гражданин.

С оглед на събраните доказателства е направено обосновано предположение, че автор на тежкото престъпление е друг 25-годишен гражданин на Федерална република Германия. Той е привлечен към наказателна отговорност и задържан за срок до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искането на наблюдаващия прокурор за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура във Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.