Всяка съдебна система, основана на върховенството на закона се нуждае от силни независими и безпристрастни прокурори, готови да разследват лица, независимо от тяхното положение или влияние в обществото. Това заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Европейският съд по правата на човека подчертава, че в едно демократично общество както съдилищата, така и разследващите власти трябва да останат свободни от политически натиск. Днес прокуратурата е подложена на безпрецедентен не само политически натиск, добави Милева.

“Когато главният прокурор Иван Гешев встъпи в длъжност, бяхме наясно – и тогава, и сега, с това което ще се случи – с атаките към прокурорите, магистратите и техните семейства. Атаки от някои определени медии, а вече към тях и активно се включиха и политиците с призиви за законност и демокрация без да кажат какво недемократично и незаконно прави прокуратурата.

Следващите стъпки в тази посока на дискредитиране на прокуратурата предстоят от лица, привлечени към наказателна отговорност.

В този момент прокурорите от спецпрокуратурата издават разрешение по чл. 198 от НПК. То ще позволи в следващите часове българската общественост да разбере за опити на обвиняеми за тежки престъпления лица да избегнат търсене на наказателно престъпление.

Това прокуратурата ще направи с оглед отредената й роля на пазител на обществения интерес и в името на върховенството на закона. Ще бъде публикувано съобщение за разследване по глава 1 от НПК.

Ще си отговорите на въпроса преплитат ли се интереси на лица с власт, ще станете свидетели на това как обвиняеми си партнират с политици и журналисти, за да защитят откраднатото от българския народ.

Гражданите трябва да са наясно, че кампанията срещу прокуратурата се финансира с откраднати от тях милиони и милиарди левове.

Прокуратурата подкрепя изразяването на възгледи на хората, защото правото на граждански протести е в основата на съвременната демокрация.

Прокуратурата е длъжник на обществото в осигуряването на чувство на справедливост.

Налице са доказателства за това как използвайки исканията на гражданите, обвиняеми лица с чувство на безнаказаност, използват протестите, за да попречат на работата на прокуратурата и на изправянето им пред прокуратурата”, допълни Милева.

В последните седмици сме свидетели как всички тези, които българската прокуратура иска да изправи пред правосъдието полагат усилие не само да пречат, а и да унищожат независимостта на разследващите органи, в опит да запазят заграбеното от народа.

Предоставените от спецпрокуратурата доказателства ясно ще покажат как представители на организираната престъпност, действащи политици и някои журналисти действат в пълен синхрон срещу правосъдната система с ясното съзнание, че така си гарантират недосегаемост. Гражданите ще видят как Васил Божков и Цветан Василев си партнират с „честни” политици и „свободни” журналисти. Вярвам, че след като разберете истината всеки български гражданин ще направи своя информиран избор, ще избере на коя страна да застане – на страната на извършителите на престъпления или на страната на закона, каза Милева.

Изборът, пред който е изправено цялото българско общество, в това число и прокуратурата е или да осигурим върховенството на закона или да се поддадем на натиск и да позволим грабежът да продължи. Заявяваме, че занапред ще поддържаме прозрачност чрез осигуряване на адекватна информираност на обществото за всички елементи от нашата дейност. Няма да позволим дневният ред на дебата за работата на прокуратурата да се формира от участници от организирана престъпна група.

Прокуратурата ще продължи докрай борбата за справедливостта, която очакват българите вече над 30 години. Няма да оставим да бъдем сплашени. Оттук нататък отговор дължат другите власти. Ние ще свършим работата си, като разследваме действащи управляващи членове на правителството и уличени в престъпления представители на администрацията на президента. Законодателят обаче е този, който трябва да създаде адекватно законодателство в съответствие с добрите европейски практики за борба с организираната престъпност и корупция. Чакаме и отговор от президента на България как концепцията му за прокурорски рекет и мафия в прокуратурата кореспондира с доказателствата, посочени открито пред обществото за връзки на представители на организираната престъпност със случващото се в последните седмици и последните дни. Прокуратурата е твърдо решена да не поставя никого над закона, подчерта още Сийка Милева, цитирана от БГНЕС.

Снимка: БГНЕС

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.