Прокуратурата се самосезира по информациите в медиите за недостиг на лекарства. Върховната административна прокуратура (ВАП) е поискала от здравния министър Костадин Ангелов и ръководството на Изпълнителната агенция по лекарствата да бъде извършена спешна проверка има ли недостиг на медикаменти в аптеките и болниците.

За липса на продукти, изписвани за лечение на коронавирус, сигнализираха първо пациенти и фармацевти, а медиите направиха десетки репортажи за това. Проблемът беше обсъден и на среща при здравния министър, а премиерът разпореди да не се допуска недостиг на лекарства.

На този фон прокуратурата поиска първо да се провери има ли недостиг и ако да - дали се дължи на задържането на лекарства от търговци, производители, вносители, аптеки и дрогерии, или пък на засилен износ в чужбина на жизненоважни за системата медикаменти.

Успоредно с това от Министерството на здравеопазването се очаква да предприеме незабавни мерки, с оглед минимализиране, респективно компенсиране недостига на медикаменти в болничните заведения и аптеките в страната.

Без каквато и да е конкретика, от държавното обвинение посочват, че са получили данни за фирми с разрешения за търговия на едро с лекарства, които е възможно да осъществяват подобни действия. В този аспект на проверка ще се включат и данъчните.

Сред първите публични говорители, че има проблем с намирането на лекарства, препоръчвани за лечение на пациенти с коронавирус, беше председателят на Българския фармацевтичен съюз Асена Сербезова. Тя алармира за недостиг на лекарства и в началото на пандемията, но тогава - след нейни интервюта за „Хоризонт“ и Националната телевизия, получи обвинение за всяване на паника.

Софийският районен съд прекрати делото срещу нея, но месец по-късно прокуратурата ѝ повдигна ново обвинение, съобщава БНР.

Снимка: БНТ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.