С културно-развлекателна програма район „Вл. Варненчик“ ще отбележи празника си на 21-ми май - Ден на Св. Св. Константин и Елена. Организатор е районното кметство и читалище "П. Р. Славейков 1928". Всички събития са с вход свободен, при заетост на местата до 50% от общия капацитет на залата и спазване на противоепидемичните мерки, съобщи кметът на района Николай Костадинов, цитиран от "Live.Varna.bg".

20 май 2021

17:30 часа - Изложба на художника Росен Германов -Даскала по повод 60 годишнината му. Място: Галерия "Палитра" в читалище "П. Р. Славейков 1928";

18:30 часа - Празничен концерт "20 години Вокално студио Angel Voices". Място: салона на Читалище "П. Р. Славейков 1928";

21 май 2021

08:00 часа - Празнична Утреня в храм "Св. вмчк Димитър Солунски";

09:00 часа - Празнична Света Литургия в храм "Св. вмчк Димитър Солунски";

11:30 часа - Празничен водосвет. Място: местността "Ментеше";

18:30 часа - Постановка "Големанов" на самодеен театрален колектив "Стоян Ангелов - Чингиза", гр. Суворово. Място: салона на Читалище "П. Р. Славейков 1928".

22 май 2021

18:30 часа - Празничен концерт, посветен на 24 май - Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Място: салона на Читалище "П. Р. Славейков 1928".

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.