Днес ще е слънчево, в следобедните часове с незначителни временни заоблачавания, обявиха от НИМХ-Варна.

Ще е почти тихо, по-късно следобед ще се появи слаб вятър от юг.

Преобладаващи максимални температури от 26° до 31°, за Варна около 28°.

Вълнение на морето 1-2 бала.

Температура на морската вода 21°-23°.

Във Варна най-високата температура на днешния ден /32.9°/е измерена през 1927 година, а най-ниската /10.9°/ през 1974 година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.