Отборът на Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“-Велинград е големия победител в тазгодишното издание на състезанието „Горски многобой“, което се проведе от 10 до 12 май на територията на ДЛС - Балчик.

Домакин на националната проява бе Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ във Варна. Учителите от гимназията за първи път организират подобна надпревара на своя територия, но се справиха отлично на всеки един от етапите. В подготовката на проявата, състезателното трасе и всички пунктове по него безценна бе помощта на целия екип на ДЛС - Балчик и ръководството на СИДП.

Сребърните медали от надпреварата заслужено отидоха при учениците от НПГГД -Тетевен, а бронзовите при възпитаниците на ППГ- Берковица.

Девет отбора, от професионални гимназии по горско стопанство от цялата страна, мериха сили в шест отделни дисциплини, като учениците показаха, че се справят еднакво добре при залесяването, разпознаването на дървесните видове и животни, риболова, стрелбата с пневматична пушка и други дейности в горите.

Освен медали състезателите спечелиха много награди от спонсорите на проявата, а 19-годишната Мария Златкова от Берковица, която беше единствената жена в тазгодишното издание на многобоя, получи и още един бонус от директора на ДЛС-Балчик инж. Калинка Тодорова. Ученичката, която грабна всички с уменията и чара си, ще се радва на едноседмична почивка за двама в Балчик.

Всеки един етап от състезанието бе оценяван от комисия с представители на ЛТУ, СИДП, ДЛС-Балчик, ИАГ, РДГ-Варна, ЛРД и лицензирани изпитващи. Учениците от всички отбори показаха завидни знания и умения, което им дава шанс още тази есен да станат студенти в Лестотехническия университет в София.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.