„Виждам колко предпазлива е Европа при взимането на решения за каквото и да е било. Има някакво очакване за това кой ще победи в битката за властта в Белия дом, за да се предопредели начинът, по който ще се развива Европа.

Ако това е консерваторът Доналд Тръмп, ще говорим за силно присъствие на консервативни тенденции, ако Джо Байдън победи, може да се говори за известно възстановяване на спокойствието в Европа“. Това каза пред БНР в предаването "Събота 150" проф. Здравко Попов, философ, дипломат, президент на Института за публична политика.

Според него това ще се отрази и върху другите големи играчи – Китай, Русия, Израел, Турция.

„Изборите в САЩ ще имат голямо значение за световния ред и всички са вторачени в тази битка и не бързат за стратегическите си решения… Ясно е, че Китай се оформя като стратегическия противник на САЩ, не толкова Русия, ако Тръмп е на власт. При идване на Байдън на власт е възможно да се възстанови старият враг на власт. Америка не може да живее без голям противник“.

В предаването проф. Попов допълни:

„Битката между Китай и САЩ е голямата битка за Европа. Европа е теренът, на който се срещат големите интереси на тези две сили. Европа е много важен тест относно глобалното позициониране на една от двете страни. Европа е фокусът на битката между Китай и САЩ“.

Проф. Здравко Попов коментира предпазливостта на Европа спрямо това отново да наложи карантина заради надигащата се втора Covid-вълна:

„Една такава стъпка би унищожила възможността на Европа да се върне на големия икономически пазар и да бъде сериозен играч. Възстановяването на извънредното положение би било проява на европейска слабост, а не на сила. Тук няма героизъм. Ако европейските институции се опитат да повлияят за налагането на общоевропейски стандарт на извънредно положение, ще предадат и малкото властови възможности на националните държави. Проблемът е и политически“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.