Всичко е спокойно засега, в много близкото бъдеще ще бъде така. По-нататък може би няма да е така. Не се вижда делта вариантът на вируса да причинява кой знае какви съществени поражения на повърхността. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" в БНТ математикът проф. Николай Витанов.

Той показа данни, според които делта вариантът все още "не е пуснал корени". Пречи му отпускарският сезон, ваксинацията, РЗИ-тата, които хващат клъстъри. Друга причина е, че засега у нас преобладава британският вариант.

Според проф. Витанов през септември ситуацията ще се промени и заради по-студеното време и тогава би могла да помага единствено ваксинацията, която у нас не върви. Проблемите с ваксинацията са още от миналата година, когато беше създадено "антиваксърско чудовище", каза проф. Витанов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.