Ваксина срещу COVID-19 ще има зимата или началото на следващата година. Toва заяви проф. Тодор Кантарджиев пред NOVA TV. Той подчерта, че разчитаме много на ваксина и на ефективно антивирусно лечение.

По думите му разумните хора в нашата страна знаят какви са правилата и 90% от тях ги спазват. 10% не ги спазвали. Това били тези, които се чувствали незначими и искали с нещо да впечатлят останалите.

По отношение на това кой ще получи ваксината първи у нас, Кантарджиев заяви, че това ще са лекарите на първа линия и рисковите групи - възрастните хора над 65 г. , хората с хронични заболявания и хората с хематологични заболявания.

Проф. Кантарджиев поясни, че ваксината на Русия дава адекватен имунен отговор. Според него 10 долара е разумна цена за ваксината.

Във връзка с носенето на маски в училище, той подчерта, че те не трябва да са задължителни, освен на местата където се събират много деца - в коридорите по време на междучасията.

Кантарджиев обясни още, че при пушачите има по-малък риск от заразяване с вируса, тъй като при тях има по-малко рецептори, които могат да го приемат.

По повод днешните чествания и събирания на много хора, той посъветва политиците да бъдат по-кратки в речите си, а хората да спазват дистанция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.