Третата COVID вълна в Западна Европа трудно ще ни подмине, трябва да сме внимателни. Много са разновидностите на вируса, които в момента циркулират. Това каза проф. Ива Христова, заместник-директор на Националния център по заразни и паразитни болести, предаде БНР.

По думите ѝ ситуацията с трайно намаления брой случаи дава известен оптимизъм за известно разхлабване „Новият щам все още не е набрал скорост в нашата страна. Виждаме Австрия и Германия, където мерките са тежки, но броят на новите случаи не намалява, а напротив, докато в България - при едни умерени по рестрикция мерки имаме трайно и стабилно намаляване на случаите. Разумното е да спазваме стриктно мерките“, изтъкна проф. Христова.

Тя отбеляза още, че вирусът няма да спре да мутира, но мутациите не водят до по-тежко протичане на болестта или до по-висока смъртност. „Това е нормално във вирусната еволюция. За да намалим тежестта на третата вълна, независимо от известно разхлабване на мерките, трябва да продължим да спазваме дистанция, дезинфекция, дисциплина“, допълни специалистът.

Снимка: БНР

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.