"По-големият брой заразени при четвъртата Covid вълна вероятно ще бъдат неваксинирани хора в млада възраст, защото по-възрастната част от населението вече е ваксинирано". Това мнение изказа проф. Сорен Хайрабедян, имунолог от Института по биология и имунология при БАН.

По думите му начинът за противодействие на това е ваксинацията.

Той обясни пред БНР, че изненада за експертите е било това, че има голям брой хоспитализирани млади хора, което е показателно, че заразяването с Делта варианта на коронавируса протича по-тежко.

"Минимум месец е необходим след поставянето на ваксина срещу Covid-19, за да можете да имате добра защита. Има голяма разлика между ваксиниран и неваксиниран човек, когато се срещне с вируса. ... Различните варианти на вируса имат различна степен на заразност и различно протичане на заболяването", подчерта проф. Хайрабедян и уточни, че ваксината не дава 100% гаранция и част от ваксинираните също могат да се заразят, особено при тази висока заразност на Делта варианта, но се очаква да го прекарат леко:

"Основната разлика е, че един неваксиниран човек няма изградени неутрализиращи вируса антитела и на втората седмица, докато при имунизираните заразени веднага започва изграждането отново на антитела. Т.е. ваксинираните имат едно ниво на защита повече, отколкото тези, които никога не са срещали коронавируса.

Проф. Сорен Хайрабедян беше категоричен, че страхът от ваксинирането не е медицински обоснован.

"При някои хора има нужда от трета игла, т.нар. бустерна доза", обясни още той.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.