Здравеопазването винаги е на ръба – между живота и смъртта, ние сме на ръба и се мъчим да направим всичко възможно, за да останат колкото си може повече хора от светлата страната, коментира пред bTV проф. Николай Габровски, зам.-директор на "Пирогов".

"В момента системата е подложена на огромен натиск. Доколко огромен ще бъде зависи от всеки един от нас , от цялото общество, защото този натиск е пропорционален на нашето поведение – безотговорно или по-ангажирано и отговорно", допълни той.

Според него можем да постигнем един разумен контрол, който да ни позволи да преминем през това предизвикателство - COVID-19.

Болните с коронавирус в "Пирогов" вече са над 100, ситуацията ескалира, посочи проф. Габровски. По думите му вече е по-голям и броят на тежко болните, които са интубирани – 11 човека.

"В ситуация на такава ескалация спирането на плановия прием в болниците беше добро решение, но при първа възможност трябва да бъде възстановен и със сигурност не беше редно да се затворят болниците преди баровете и дискотеките", отбеляза зам.-директорът на "Пирогов".

"Не смятам, че отхвърлянето на една заплаха е адекватен подход. Това, което много тежи и в тази криза се изостри, което много ме напряга е войнстващото невежество и посредственост", посочи проф. Габровски пред камерите на bTV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.