Ахмед Доган се опита да запали етническа война, като изправи ДПС срещу народа. Лично ще му потърся сметка, както и на други хора". Това каза в интервю за "Хоризонт" политологът проф. Евгений Дайнов.

Според него е направена демонстрация, че ДПС е по-силно от конституционния ред.

Според проф. Дайнов "управляващи в момента няма. Разпада се цялата власт като пясъчна кула. Вече се чудят дали утре ще са по кабинетите и дали е дошло време да се горят архиви".

"Българите са търпелив, но високо политически грамотен народ. В момента се надига, стигнало му е до гуша и отгоре. Българският бунт е политически грамотен и изходът е избори", подчерта Евгений Дайнов.

Пред БНР той допълни, че няма организация на спонтанния протест.

"Това са хора са дошли сами. Това е всенародно, няма организация от наша страна. Няма и план".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.