Две варненски училища – Първа езикова гимназия и Хуманитарната гимназия ще се включат в инициативата на съоснователя на Професионалната гимназия по роботика и автоматизация – Кристиян Михайлов, в която ученици ще се срещнат с екипите на български компании, които разработват иновативни продукти.

"Идеята на проекта "Иновациите срещат училището" е да покажа на учениците, че са им необходими умения, които да добавят по-висока стойност от обичайното в икономиката (примерно опаковане на кашони, шиене, заваряване). Искам да ги срещна с организации, които комбинират креативност и високи технологии, решавайки проблеми", коментира Михайлов.

Инициативата се заражда в края на 2020, когато имах разговор с поредната българска компания, която създава иновативен продукт/услуга. Сметнах, че повече такива компании има нужда да бъдат представени на български училища навсякъде у нас.

Личната ми цел за 2021 е 52 компании у нас да се срещнат с 52 училища, пояснява още Михайлов. Сред тях има такива, които са в големи градове, но в по-малки. Освен във Варна, има училища във Видин, Бургас, София, Пловдив...

Сред целите му е да подпомогне кариерно учениците в тяхното развитие, но и да промотира иновативните български компании. Искам и да вдъхновя възможно най-много младежи да изберат техническа или близко до нея специалност на развитие, посочва още Кристиян Михайлов.

На фона на общия брой компании у нас, иновативните изглеждат малко, но всъщност голямата част от тях правят изключителни неща. Точна статистика колко са иновативните български компании обаче няма.

Липсва ни държавническо мислене и подход към иновациите. Не може да говорим за иновации, а в крайна сметка да се окаже, че се има предвид саниране на блокове, например, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.