Продължават тренировките по безплатно начално обучение по спорт за деца, които община Варна организира в партньорството на клубовете, ползващи безвъзмездно общинската спортна база. Поради епидемичната обстановка целогодишните курсовете бяха прекъснати през месец март, а от средата на юни подновени при стриктно спазване на мерките. Курсовете със сезонен характер стартираха по-късно. Актуална информация може да се получи от организаторите на съответните общински спортни обекти, съобщават от дирекция „Спорт“ към община Варна.

Обучението е едномесечно, безплатно и се провежда от квалифицирани треньори. Възможностите са следните:

СК „Локомотив” – начално обучение по: лека атлетика, хандбал, баскетбол, борба, шах, модерен петобой за деца и младежи на възраст между 8 и 13 години. Записването става на място при отговорника на обекта.

СК „Простор” – начално обучение по: борба, карате киокушин, ММА, джу джицу, шах, кик-бокс , художествена гимнастика, спортна стрелба, бокс и спортна гимнастика. Началното обучение за художествена гимнастика е за всички желаещи деца на възраст от 5 до 8 години; по бокс -за ученици между 10 и 14 години; по борба -за деца на възраст между 8 и 10 години, по карате киокушин – от 4 до 17 години, по ММА – от 13 до 17 години и по джу джицу – от 12 до 17 години. На шах могат да се запишат кандидати на възраст между 10 и 17 години, а на кик-бокс – между 11 и 17-години. Началното обучение по спортна гимнастика в СК „Простор“ е предвидено за деца на възраст от 5 до 10 години, като в една група могат да се включат до 10 деца. Началното обучение по акробатика пък е подходящо за деца от 5 до 11 години, като в една група могат да се включат до 12 деца. Записването при избрания треньор става на място от отговорника на обекта.

Многофункционалната спортна зала в Първа ЕГ – начално обучение по волейбол за всички желаещи на възраст от 10 до 15 години. Записването при избрания треньор става на място от отговорника на обекта.


Ледена пързалка- ОСРК „Младост“ – начално обучение по кънки на лед за деца от 4 до 8 / 11 години, като в една група могат да се включат до 20 деца. Записването става на място след представяне на копие от застраховка злополука за периода на обучение. Допълнителна информация – на тел. 052 46 00 86, 052 46 00 87.

Плувен комплекс „Делфини” – начално обучение по плуване – програмата е целогодишна за деца от 8-12 г. Курсът е в рамките на 20 учебни час /около 1 месец и половина/. Записването става само на касата на басейна /с документ удостоверяващ възрастта на детето/. Заплаща се такса за вход на басейна от 20.00 лева. /обучението е безплатно/. Допълнителна информация ще получите на касата на басейна: 052 / 820 640.

Сезонно начално обучение:

Тенис кортове „Чайка” – начално обучение по тенис на корт за кандидати на възраст от 5 до 8 години, като в една група могат да се включат до 8 деца. Записването става на място при отговорника на обекта.

Конна база „Виница” – начално обучение по конна езда – желаещите трябва да са на възраст от 9 до 13 години, като в една група могат да се включат до 10 деца. Записването става на място при отговорника.

ПК „Приморски” – началното обучение по плуване стартира от месец май. За летния сезон са предвидени да се проведат 4 курса (смени) за начално обучение. Право на участие в тях имат всички деца на възраст 6 до 8 години. По обявения график на часовете и клубовете, родителите избират клуб и час за обучение. Записването става при избрания треньор с телефонно обаждане от понеделник до петък от 12 до 14 часа. Обучението е безплатно и включва 12 учебни часа. На касата на ПК “Приморски” се заплаща таксата от 12 лева за вход в басейна. График треньори в прикачения файл.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.