Асен Василев с получения мандат за съставяне на правителство, 1 юни 2022 г. Снимка: БГНЕС
Асен Василев с получения мандат за съставяне на правителство, 1 юни 2022 г.

Очаква се днес "Продължаваме промяната" да започне преговори за съставяне на ново правителство с премиер Асен Василев, съобщава БНР. Малко след като вчера президентът Румен Радев връчи проучвателния мандат на Василев, председателят на парламентарната група на политическата сила Андрей Гюров анонсира пред БНТ, че преговорите започват в събота.

"Преговорите ще водим отделно с парламентарните групи, като ще се срещаме с тях по големина в парламента. Така че започваме с "БСП за България", след това "Демократична България"

Според Гюров намирането на 121 депутати е "цивилизационен избор" на българските политици да подкрепят посоката, избрана от българските граждани.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.