И днес на входа на Морската градина във Варна отново ще има временен имунизационен мобилен кабинет. Работното му време е от 11 до 18 часа. Желаещите да се ваксинират срещу Covid-19 могат да избират между четирите одобрени в ЕС ваксини. Могат да бъдат имунизирани и децата над 12-годишна възраст.

На още две места се ваксинира днес във Варна – в имунизационния кабинет на РЗИ на ул. " Брегалница" от 8.30 до 15.30 ч., както и в ДКЦ 1 – бившата градска болница, между 9 и 15 ч., уточнява Радио Варна

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.