Продължава приема на заявки за участие в 18-ия Международен фестивал за късометражно кино "In the Palace", който ще се проведе от 26 февруари до 6 март 2021 г. във Фестивалния и конгресен център във Варна. Заявки се подават международната платформа FilmFreeway (https://filmfreeway.com/InThePalaceISFF). Една от новостите в 18-ото издание ще бъдат два нови конкурса - за пълнометражно кино и за късометражни филми до една минута.

Международният фестивал за късометражно кино "In the Palace" e единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми в три категории за разглеждане от Академията за кинематографично изкуство и наука на САЩ за наградите "Оскар".

Това са най-добър игрален от международната състезателна програма, най-добър анимационен от международната късометражна програма и най-добър български филм, а от 2019г. фестивалът е сертифициран да предлага и студентски филми за наградите на студентската академия, които се присъждат от Академията за кинематографично изкуство и наука на САЩ, съобщи Радио Варна. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.