Операцията по издирване на тримата, изчезнали алпинисти на К2 ще продължи и днес. Това става ясно от публикация на Alpine Adventure Guides в „Туитър“. Пакистанската армия ще изпрати хеликопер, който може да се качи на повече от 7 хиляди метра височина, ако времето го позволява.

Вчера цял ден имаше спасителна операция по издирване на трима алпинисти, които в петък предпочетоха да останат в лагер 3 и да направят нов опит за зимно изкачване на опасния връх, съобщава NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.