Варненският окръжен съд призна за виновен 36-годишния Пламен Ч. и му наложи наказание от 2 години и 3 месеца „лишаване от свобода“, което отложи с 3 г. изпитателен срок, за това че използвал чужд платежен инструмент без съгласието на титуляра.
Мъжът следва да плати и глоба от 500 лева, както и обезщетение за претърпените имуществени вреди на потърпевшата жена –1520 лева, ведно със законната лихва, считано от 19.11.2019 год., до окончателното й изплащане.

Пламен Ч. работил със своя колежка на борса за дърва на бул. „Трети март“ във Варна. За да покрива разходите си 41-годишната жена работила на няколко места. Сутрин чистила офиси и частни домове, а следобед цепила дърва на борсата.

Заедно с Пламен Ч. ползвали за преобличане фургон, в който оставяли личните си вещи. Двамата се познавали добре и имало случаи, в които 36-годишния мъж придружавал колежката си, докато тя си теглила пари от банкомат. Тъй като жената не прикривала клавиатурата при въвеждане на ПИН-кода на картата си, Пламен го научил.

На 06.11.2019 двамата отново били на работа. Пламен Ч. влязъл във фургона и взел банковата карта на своята колежка. В периода от 06.11.2019 г. до 19.11.2019 г., при условията на продължавано престъпление направил 11 тегления от различни банкомати на суми с обща стойност 1520 лева.

Пламен Ч. е роден в Плевен, но живее във Варна, със средно-специално образование, неженен, с чисто съдебно минало.
Присъдата на Варненски окръжен съд подлежи на обжалване или протест.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.