Яхта „Шоколад“ с шкипер швейцарецът Франсоа Боп е начело в клас ORC A след първия ден на ветроходната регата „Кор Кароли“, съобщава Радио Варна. Те спечелиха етапа от Варна до Св. Влас. На второ място е яхта „Стриптийз“ с шкипер Георги Михов от Св. Влас. На трета позиция е варненският екипаж на „Петра“ с шкипер Павел Дуков. Четвърти е друг варненски екипаж, този на „LZ яхтинг“ с шкипер Лъчезар Братоев.

Днес е вторият етап от Св.Влас до остров Св.Иван и финал в Бургас, като тази гонка е за купите на кмета на Бургас и той лично ще награди победителите тази вечер.

В клас ORC B начело е яхта „Уасаби“ с шкипер Валентин Николов от „Черноморец“- Бургас.

В клас ORC C лидер е яхта „Антарес“ с шкипер Игор Калинин от Украйна. Яхта „Ронин“ е начело в клас ORC Р. Шкипер е Петър Димитров от ЯК „Св.Никола“-София.

В генералното подреждане на IRC 1 “Ронин“ е начело, пред яхтите „Шоколад“ и „Петра“. В клас IRC 2 първи са „Феникс“ с шкипер Богомил Пехливанов от „Синева“- Варна, пред екипажите на „Виктория“ с шкипер Любомир Николов от „Черноморец“- Бургас и „Уасаби Дентапрайм“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.