Снимка: Reuters

Принц Чарлз, който ще застане на трона след смъртта на кралица Елизабет II, отправи първите си думи след появата на скръбната вест:

"Смъртта на моята любима майка, Нейно височество Кралицата, е момент, който донесе много мъка и тъга на мен и цялото ми семейство.

Ние скърбим за загубата на един обичан суверен и майка. Знам, че загубата й ще се усети дъблоко в цялата страна, а и сред безброй хора по целия свят!"

Обръщението е публикувано на страницата на Кралското семейство във Фейсбук. В него се посочва още, че периодът на скръб и промяна ще бъде по-лек заради увереността в респекта и дълбоката привързаност на хората към кралица Елизабет II.

В първите 24 часа след смъртта на майка си Чарлз ще бъде официално провъзгласен за крал. Това ще се случи в двореца Сейнт Джеймс в Лондон. Новият монарх ще бъде известен с името Чарлз III, съобщава БНР.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.