Успешно приключи командно-щабното учение с войски за реално действие „Морски щит - 2023“, което Военноморските сили (ВМС) проведоха от 30 май до 9 юни 2023 г., съобщиха от Министерството на отбраната, цитирано от БТА.

Тактическото формирование на патрулните сили изпълни задачи по контрол на корабоплаването, търсене и следене на подводница, защита от атаките на въздушен противник с участие на самолети от състава на Военновъздушните сили.

Екипажите проведоха тренировки за приемане и предаване на товари по вертикален способ от вертолет от състава на ВМС и извършване на бордова проверка на кораб-нарушител. Отработени бяха и действия по организиране на отбраните и защитите на група кораби при прехода им на море и на незащитена котвена стоянка.

Тактическото формирование на противоминните сили проведе действия по търсене и унищожаване на дънни и котвени морски мини с помощта на корабни тралове и подводни управляеми апарати. Корабите от състава на формированието проведоха и учения по оказване на помощ и буксировка на аварирал кораб със собствени сили и средства, приемане и предаване на товари по вертикален способ от вертолет на ВМС и отразяване на асиметрична заплаха от малки бързоходни лодки.

Тактическото формирование на спомагателните сили изпълни задачи по осветяване на подводната обстановка в назначен район с участие на водолази от състава на ВМС и дистанционно управляеми подводни апарати. Бяха отработени процедури по гасене на пожар на кораб, тренировки по товарене и разтоварване на войски и бойна техника от състава на Сухопътните войски на борда на кораб.

В „Морски щит -2023“ участваха и бреговите формирования от състава на Военноморските сили.

Флотските свързочници изградиха комуникационен възел за командване на силите на море и на брега и развърнаха полеви лагер, осигурявайки работата на щабните специалисти от Командването на ВМС.

Дивизионът за морски специални операции тренира динамична стрелба с късо и дълго оръжие на къси и пределно къси дистанции през светлата и тъмната част на денонощието, унищожаване на мина с взрив, изпълнение на парашутен скок с прелет като способ за инфилтрация в непознат район и провеждане на специално разузнаване и директни действия по противников лагер за подготовка на терористи.

Флотските ракетчици усъвършенстваха придобитите способности за планиране и провеждане на тактически действия за нанасяне на удар по противниковите сили. Военнослужещите от вертолетната авиобаза ,,Чайка” изпълниха полети за наблюдение и търсене на плаващи мини, търсене и спасяване в зададен район, за десант по парашутен способ, евакуация на пострадал и трансфер на товари по вертикален способ от борда на плавателен съд.

За първи път като тактически фон на учение на Военноморските сили, в процеса на неговото планиране и провеждане, се използва разработен от НАТО и доразвит за нуждите на национална отбранителна операция, фиктивен сценарий, при който равностоен противник предизвиква рискове и заплахи за Алианса в политическо, военно, икономическо и информационно отношение, отбелязаха по-рано днес от ВМС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.