Спортен клуб „Чудните скали“ Варна и Велоклуб УСТРЕМ организираха за 8-ма поредна година едно различно състезание с множество и разнообразни по характер спортове и предизвикателства. Събитието се проведе в неделя (12.09.) в района на природната забележителност „Чудните скали“ и яз. „Цонево“, до с. Аспарухово, общ. Дългопол.

Състезанието протече при засилен интерес както от страна на участниците, така и от страна на публиката – туристи и гости на с. Аспарухово, семейства и приятели на участниците. На старта застанаха рекорден брой отбори – 61, от по двама души, разпределени в три отделни категории – „Елит“, „Хоби“ и „Айляк“.

Прохладното и слънчево време позволи на участниците да се насладят напълно на предизвикателствата, пред които се изправяха. Спортисти, ентусиасти или просто любители на изживяванията сред природата показаха умения в различни спортни дисциплини като катерене, колоездене, бягане, гребане с каяк, плуване, спускане на рапел, самоизвличане, ориентиране с карта и компас, влизане в пещери, творчески и интелектуални задачи.

Характерна част от надпреварата бяха и няколко от т.нар. Х-етапи, които са неизвестни на участниците до момента, в който не достигнат до тях, които доста поизпотиха участниците до намирането на вярното решение. Успешното им изпълнение в рамките на контролното време, допринасяше за преместване напред в класирането.

Въпреки трудностите и натрупаната умора обаче, усмивките не слизаха от лицата на участниците дори и след пресичането на финалната линия.

Точно това е и основната идея на „Чудобой“ – да бъде различното състезание, в което не само да събере любителите на приключения на едно място, но и да помогне участниците да научат нови и полезни за тях неща, да се докоснат за първи път до различни видове спортове, да преодолеят страховете си, да се научат на взаимопомощ и да работят в екип, и всичко това да се случи в условията на приятелска атмосфера, весели и усмихнати хора!

Събитието беше организирано в партньорство и с подкрепата на Кметство с. Аспарухово, „Декатлон“ България, Магазини „Стената“, „Жълто“, „Pirin Hill“, „Wooden Spoon“, „Нависоко“, „МиК магазин“, „Допелхерц“, „Смарт Органик“, „Tracksport.eu“, „Китна“, „Лексинс“, „EsseTerre“, „Metal legs“, „Off-line“, „Bryzosport“, Хотел „Изгревът“. И разбира се, най-важната част от всяко едно събитие – ДоброБойците!!!

Всички тези усмихнати и жертвоготовни хора, подкрепящи, осигуряващи, надъхващи и окуражаващи състезателите, работили до последно в изминалите седмици, без които „Чудобой“ няма да бъде същият, съобщават от велоклуб "Устрем".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.