В хода на специализирана полицейска операция по противодействие на конвенционалната престъпност, проведена на 26.01.2021 г. под наблюдението на прокуратурата на територията на община Аврен – в селата Синдел и Дъбравино, служителите от ОД на МВР Варна провериха 398 лица и 253 МПС.

Установено е 1 лице, обявено за общодържавно издирване за установяване на адрес, задържани и профилактирани са 10 лица с криминални прояви.

Документирана е кражба на лозопръскачка, водоструйка и др. вещи от частен дом в с. Бенковски, общ. Аврен. Установени са извършителите на деянието – двама мъже – на 36 и 30 г. от с. Бенковски, които са задържани за срок до 24 ч., част от вещите, предмет на кражбата, са намерени и приложени към заведената по случая преписка.

Извършени са 5 проверки по линия „Контрол на общоопасните средства“, при които не са констатирани нарушения. Съставени са 1 акт и 3 бр. фиша по ЗДвП, уточняват от ОД на МВР - Варна.

При съвместните проверки със служителите от ЕРП – Север в с. Синдел са започнати 4 бр. досъдебни производства за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа.

При съвместните проверки с РДГ – Варна са съставени 4 АУАН за установени нарушения по Закона за горите – 2 бр. нарушения за установени 0,5 кубика дървен материал без документ за произход и 2 бр. нарушения за установени 0,5куб. метра дървен материал без контролна горска марка.

При съвместните проверки със служителите на ОДБХ – Варна е съставен 1 бр. АУАН за установено нарушение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.