Президентът Румен Радев ще бъде домакин на шестата среща на върха на регионалната инициатива „Три морета“. В нея ще се включат държавните глави на още девет страни от Европейския съюз. Ще участва и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

В рамките на международното събитие под председателството на София ще се проведе бизнес форум с над 400 представители на български и чужди компании, съобщава БНР.

В инициативата „Три морета“ участват 12 държави от ЕС, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море. Партньори на „Три морета“ са Европейската комисия, Германия и САЩ.

Целта на проекта е да насърчи регионалното сътрудничество, транспортната, дигитална и енергийна свързаност в Централна и Източна Европа чрез общи проекти.

Инициативата е насочена към постигане на устойчив икономически растеж в страните на региона, който по-бързо да позволи социално и икономическо сближаване в Европа.

Очаква се сред участниците в срещата на върха в София да бъдат президентите на Германия, Естония, Латвия, Полша и Словения, премиерът на Хърватия, вицепремиерите на Чехия и на Словакия.

Ще бъде излъчено и видеоприветствие от президента на САЩ Джо Байдън.

Целта на българското домакинство е да надгради постигнатото и да съдейства за работата по водещите регионални проекти, предложени от 12-те държави. Приоритет за София е укрепването на инвестиционния фонд към инициативата и привличане на финансиране за проектите от частния сектор.

Президентът Румен Радев постави сред приоритетите на българското домакинство научната и образователна свързаност:

„Инфраструктурата е важна, но ако искаме да имаме икономика на бъдещето, трябва да вложим в изграждане на свързаност между наши млади научни екипи, организации, университети“.

Приоритет за България е разширяването на „Три морета“.

„Ние нямаме интерес да оставаме в периферията, в географската периферия, и инфраструктурните, енергийни и дигитални трасета да свършат до нашите граници. Те трябва да продължат към нашите партньори“, коментира Радев.

Затова по покана на София гръцкият президент ще бъде гост на срещата на върха у нас.

В рамките на срещата на върха на инициативата „Три морета“, президентът Румен Радев ще има двустранни срещи с колегите си от Латвия, Гърция, Словения и Германия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.